Family and Friends 3

این کتاب یک مجموعه کتاب آموزشی زبان انگلیسی برای دانش‌آموزان در سطح پیشرفته است. این کتاب با توجه به رویکردی کاربردی و جذاب به آموزش مهارت‌های مختلف زبان انگلیسی می‌پردازد.

ویژگی های این کتاب
1. موضوعات جذاب و متنوع

این کتاب با موضوعاتی همچون خانواده، دوستان، مدرسه، و سفرهای تفریحی، زندگی روزمره را به شیوه‌ای جالب و مشوق آموزش می‌دهد.

2. تمرینات گسترده

فراهم کردن تمرینات متنوع برای تقویت مهارت‌های شنیداری، خواندن، نوشتن و گفتاری دانش‌آموزان.

3. آموزش گرامر و واژگان بازرسی‌پذیر

با ارائه قواعد گرامری و لغات به شیوه‌های ساده و قابل درک، کتاب به دانش‌آموزان امکان می‌دهد مفاهیم را به خوبی فهمیده و استفاده کنند.

4. تمرینات گروهی و تعاملی

استفاده از فعالیت‌ها و تمرینات گروهی برای تقویت همکاری و تعامل دانش‌آموزان.

5. فایل‌های صوتی

فراهم کردن فایل‌های صوتی برای تمرین شنیداری و بهبود تلفظ.

6. برنامه درسی جامع

پوشش دادن موضوعات گوناگون از جمله مکالمه، گرامر، لغت، و مهارت‌های زندگی روزمره.

 

اگر به دنبال یک منبع آموزشی جذاب و موثر برای دانش‌آموزان در سطح پیشرفته هستید، “Family and Friends 3” یک گزینه خوب می‌باشد.