دسته بندی نشده

کلاس موضوعی مکالمه زبان چیست؟

کلاس موضوعی مکالمه زبان یک فرآیند آموزشی است که در آن زبان‌آموزان به صورت گروهی یا فردی در محیط کلاس، مکالماتی درباره‌ی موضوعات خاص و مشخص انجام می‌دهند. این نوع کلاسها بر اساس موضوعات مختلفی چون فرهنگ، هنر، تاریخ، علم، تکنولوژی و … تدوین می‌شوند. در زیر تعدادی از ویژگی‌ها و مزایای کلاس موضوعی مکالمه زبان آورده شده است:  …