بیش از 95 میلیون نفر در سراسر جهان وجود دارند که به عنوان زبان اصلی خود آلمانی صحبت می کنند. این زبان، زبان رسمی شش کشور است که همگی در اروپا قرار دارند. شش کشوری که آلمانی را به عنوان زبان رسمی خود به ترتیب حروف الفبا دارند عبارتند از: اتریش، بلژیک، آلمان، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ و سوئیس دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

یک پیغام بگذارید